Prószy?ski J. 2009. [Obituary] In memory of Ekaterina Mikhailovna Andreeva (Katarzyna Andrejewa-Prószy?ska) // Arthropoda Selecta. Vol.17 (for 2008). No.3–4: 215–224 [in English].

Download PDF